David Lichtenberg

VES

Kompletní ošetření vody pro vaši domácnost, firmu nebo instituci

Regerenace studní

Dlouhodobě pozitivních výsledků regenerace studní se dá dosáhnout jen kombinací mechanické a chemické regenerace pomocí preparátu Carela Bio Plus Forte.

Během provozu ztrácejí studny svou vydatnost a dochází i ke zhoršení kvality vody. Příčinou toho je chemické a biologické zanášení , tvorba povlaků železa a manganu, zatěsňování filtru jílovitými částicemi, zapískování při nedodržení provozních podmínek, odstavení zdroje na delší dobu z činnosti apod.

Regenerace studní

Mechanické postupy vedou jen k omezenému a přechodnému zvýšení vydatnosti. Regeneruje-li se studna chemicko mechanicky, dá se ve většině případů dosáhnout původní vydatnosti a často se vydatnost po dostatečném odpískování studny a uvolnění výplachového materiálu zvýší. Dlouhodobě pozitivních výsledků regenerace studní se dá dosáhnout jen kombinací mechanické a chemické regenerace pomocí preparátu Carela Bio Plus Forte.

Regenerační souprava

Jedná se o regenerační zařízení na vrtané studny, které mechanicko–hydraulicky a chemicky v jednom pracovním úkonu provádí regenerace studní pomocí preparátu Carela. K tomuto účelu byla souprava modernizována a doplněna o rotační zařízení a soubory čistících nástrojů

Regenerační souprava

Souprava je namontována na podvozku LIAZ, dokáže zasahovat na vrtech profilu 130 až 600 mm a do hloubky 200 m.


Postup regenerace

  • Prohlídka vrtu televizní kamerou.
  • Ověřovací čerpací zkouška.
  • Mechanické vyčištění vrtu rotačními kartáči.
  • Odčerpání kalů ze dna vrtu AIRLIFTem.
  • Nadávkování přípravu Carela do oblastí perforací vrtu.
  • Uzavření vrtu obturátory a hydrodynamické pročišťování perforací obsypu a vrtu.
  • Mechanické pročištění perforací rotačními kartáči.
  • Odmamutování kalů a rozpuštěných inkrustů.
  • Odčerpání vrtu a ověření vydatnosti.
  • Prohlídka vrtu televizní kamerou.