David Lichtenberg

VES

Kompletní ošetření vody pro vaši domácnost, firmu nebo instituci

Odstranění legionely

Zaručujeme vám 100% účinnost v odstranění legionely.

Nejúčinnějším přípravkem pro odstranění legionely je Carela Bio Des. Jedná se o dvousložkový preparát, který v jednom úkonu provede vyčištění potrubí, odstranění biofilmu, šlemu a bakteriologickou dekontaminaci.

Odstranění legionely

Zaručujeme vám 100% účinnost v odstranění legionely.

Legionely žijí v biofilmu…

Bakterie Legionela je z 90 % skrytá ve šlemovitém biofilmu a vlastně jen 10 % je v přímém kontaktu s vodou. Zjistilo se také, že v tomto biofilmu na styčné ploše s vodou žije mnoho protozonů, na kterých Legionely parazitují. Takový biofilm se může kdykoliv odtrhnout a jako partikel (seskupení buněk) potom plavat ve vodovodní síti. Chcete-li se Legionely zbavit, musí se z vodovodní sítě odstranit biofilm. Odstranit znamená úplně a dokonale vyčistit.

…v potrubních usazeninách

Biofilm se tvoří nejen na hladkém povrchu, ale také v písčitých či blátivých usazeninách v trubkových spojích a nádobách a v místech, kde dochází ke změně proudění. Právě v těchto tzv. mrtvých místech se tvoří základ pro sediment. Proto se při dokonalém čištění musí i tato místa velmi důkladně vypláchnout čistou vodou.

Legionely mají rády teplo

Tyto bakterie mají rády teplotu mezi 25°C az 42°C. Při teplotě nad 60°C většina Legionel odumírá. Bohužel studie ukázaly, že některé druhy a odolnější jedinci přežijí i 90°C. Navíc víme, že v pravoúhlých trubkách se často nedostane horká voda do všech míst, protože horká voda je nahoře a chladnější voda dole.

Odolnost vůči chlóru

Bakterie přežijí v ochraně biofilmu, i když je stále chlorováno. Chlór pronikne do biofilmu beze zbytku, ale neúčinkuje všude. Po krátké době dojde znovu k jejich rozmnožení. Díky novým nařízením a předpisům pro pitnou vodu a četnosti kontrol se daří stále častěji odhalit problém Legionel. Ovšem často se po nálezu neví, co proti nim podniknout. Jak ošetřit zařízení v hotelích, lázních, domovech důchodců a všude tam, kde je vysoká koncentrace těchto bakterií.


Legionella Pneumophilla

Problematika bakterie Legionella Pneumophilla se dotýká zejména nemocnic, zdravotnických, rehabilitačních a ubytovacích zařízení, lázní, léčeben, plaveckých bazénů, výrobních závodů atd. Zdrojem znečištění jsou zásobníky či ohřívače vody, sprchové hlavice, nevhodná vzdálenost teplé a studené vody, málo používané části rozvodů apod. Prevence je zapotřebí hlavně tam, kde se s bakterií setkávají osoby se sníženou imunitou.