Miloslav Lichtenberg

VES

Kompletní ošetření vody pro vaši domácnost, firmu nebo instituci

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou k dispozici v řadě provedení, ze kterých si zajisté vyberete.

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou k dispozici v řadě provedení, ze kterých si zajisté vyberete. Čistírny se umísťují pod úroveň terénu, ale mohou být instalovány i nad terénem. Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž nebo kombinaci betonové nádrže s technologickou vestavbou. Pohon čistírny zajišťuje membránová vzduchová pumpa s minimální spotřebou elektrické energie.

Velice zajímavé řešení představuje přebudování stávajícího septiku nebo žumpy na čistírnu vložením technologické vestavby. Přebytečný prostor je možno využít například jako zásobník na vyčištěnou vodu. Funkce biologického čištění je založena na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu (jemnobublinné provzdušnění), což vede ke snížení jeho produkce a nutnosti odkalování. U těchto čistíren není nutná předřazená nádrž nebo septik, v zimních měsících nepotřebuje žádné přitápění.

Veškerý provoz ČOV (kromě řízení chodu dmychadla) je řízen počítačovou řídící jednotkou, která je osazena v elektroskříni ČOV. Ve stanovených časových intervalech spíná elektromagnetické ventily, které zajistí provedení potřebných úkonů a společně s možností regulace množství kyslíku v systému zaručují:

  • Zajištění úsporného provozu čistírny.
  • Možnost měnit chod čistírny v závislosti na vstupních parametrech.
  • Odstranění případných plovoucích nečistot z hladiny.
  • Minimalizaci údržby a obsluhy čistírny.
  • Vysokou kvalitu vyčištěné vody a nízkou cenu.

Řídící jednotka okamžitě signalizuje poruchu a umožňuje zpětné vyhodnocení a kontrolu čistírny. Parametry vyčištěné vody na odtoku umožňují její využití jako zdroje požární v horských oblastech, případně jako vodu zálivkovou. Se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace či trativodu.

  • Technické parametry a kvalita ověřeny státní zkušebnou.
  • Úplné vyloučení zápachu.
  • Nízké provozní náklady.

Kapacita E. O. 15 - 25 20 - 30 30 - 45 45 - 65 65 - 90 90 - 125 125 - 170
Množství OV (m3/den) 3,0 - 4,5 3,8 - 5,6 5,3 - 7,9 7,5 - 11,3 11,3 - 16,9 15,0 - 22,5 22,5 - 33,8
Orientační příkon (W) 230 550 750 750 950 1500 1500
Celková hmotnost (kg) 600 800 1200 1500 2000 2500 3000
Rozměr (m) 2,16 x 2,00 3,00 x 2,16 3,50 x 2,16 4,00 x 2,16 4,00 x 2,16 5,16 x 2,40 6,16 x 2,40
Výška (m) 2,08 2,08 2,08 2,58 3,08 3,08 3,08